Δωρεάν Μεταφορικά > 49€
  • Ελληνικά
  • English

Πολιτική Απορρήτου

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Η ιστοσελίδα www.MythicFlavors.gr (στο εξής «Ιστοσελίδα» ή/και «Ιστότοπος»)  αποτελεί τον διαδικτυακό ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος της ατομικής επιχείρησης Εμπορίου Τροφίμων Κωνσταντάκος Γ. Σωτήριος (στο εξής «Διαχειριστής») με ΑΦΜ: 147319410 Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης,  που εδρεύει στην οδό Τενέδου 45 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, περιοχή κάτω Τούμπα και αριθμό ΓΕΜΗ: 158766555000. Ο Διαχειριστής δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της Ιστοσελίδας καθώς και όλων ανεξαιρέτως των πελατών, τα οποία θα διαχειρίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Δεν θα γνωστοποιούνται πληροφορίες χρηστών και πελατών σε τρίτα μέρη, εξαιρούμενων των περιπτώσεων συγκατάθεσης ή/και απόλυτης επιβολής γνωστοποίησης, βάσει νόμου.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπει τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας (εφεξής, «Χρήστης»). Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων όπως: ονοματεπώνυμο, χώρα παραμονής, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του Χρήστη (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα»). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα, έχουν κρυπτογραφηθεί ή για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα αλλά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου παραμένουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»).

2.2 Ο όρος «επεξεργασία» προσωπικών δεδομένων αφορά όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με αυτοματοποιημένες ή μη-αυτοματοποιημένες μεθόδους. Περιλαμβάνει τη συλλογή, οργάνωση, καταχώριση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, διάρθρωση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, κοινολόγηση με διαβίβαση, συσχέτιση ή συνδυασμό, χρήση, διάδοση ή οποιαδήποτε μορφή διάθεσης, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

3.1. Ο Χρήστης, με την επίσκεψη του στην Ιστοσελίδα, την εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), με την εγγραφή του ως μέλος ή/και με οποιαδήποτε αγορά/συναλλαγή δηλώνει ότι αποδέχεται και συναινεί με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και παρέχει τη ρητή συγκατάθεση του για τη συλλογή και την επεξεργασία των Δεδομένων του.

3.2. Σε περίπτωση πραγματοποίησης αγοράς ή/και συναλλαγής από την Ιστοσελίδα, μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου, ο Χρήστης συναινεί στην λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στην χρήση του τηλεφωνικού αριθμού που έχει δηλώσει εάν ο Διαχειριστής ή/και οποιοδήποτε τρίτο μέρος θεωρεί απαραίτητη την τηλεφωνική επικοινωνία.

3.3. Σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής δεν μπορεί να αποθηκεύσει Δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών τα οποία διαχειρίζονται εξ’ ολοκλήρου από τον πάροχο πληρωμών, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος του οποίου διενεργείται η πραγματοποίηση των συναλλαγών. Το ίδιο ισχύει και για τα δεδομένα πληρωμών των διαδικτυακών παρόχων πληρωμών όπως για παράδειγμα η PayPal.

3.4. Σε περίπτωση επιστροφών, που γίνονται προς τις πιστωτικές κάρτες των μελών ή/και προς λογαριασμούς που τα μέλη διατηρούν σε διαδικτυακούς παρόχους πληρωμών, όπως το PayPal, υπεύθυνοι για την σχετική επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά οι συνεργαζόμενες τράπεζες ή/και ο διαδικτυακός πάροχος πληρωμών.

3.5. Ο Διαχειριστής ή/και η Ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση, δεν έχει την παραμικρή ευθύνη για τις ενέργειες επί των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη από Ιστοσελίδες κάποιου τρίτου μέρους, από τις οποίες συνδέθηκε ή/και απέκτησε πρόσβαση σε αυτήν.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1. Η παραχώρηση των Δεδομένων του Χρήστη, κατά την διάρκεια επίσκεψης/χρήσης της Ιστοσελίδας, μπορεί να είναι απαραίτητη ή προαιρετική. Εάν ο Χρήστης αρνηθεί να παραχωρήσει τα Δεδομένα που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, θα είναι αδύνατη η συλλογή και επεξεργασία των συγκεκριμένων Δεδομένων και μπορεί να καταστεί αδύνατη από τον Διαχειριστή η εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα. Η άρνηση παραχώρησης των Δεδομένων του Χρήστη, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά, δεν έχει συνέπειες στην ορθή παροχή υπηρεσιών καθώς αυτά τα δεδομένα συμβάλλουν αποκλειστικά στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ιστοσελίδα ή/και τον Διαχειριστή.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

5.1. Τα δεδομένα του Χρήστη που συλλέγονται κατά την διάρκεια επίσκεψης/χρήσης της Ιστοσελίδας είναι τα παρακάτω:

5.1.1. Δεδομένα που ο Χρήστης παρέχει κατά την εγγραφή του και τη δημιουργία λογαριασμού Χρήστη στην Ιστοσελίδα καθώς και για την εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), κωδικό πρόσβασης (login password), καθώς και ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου.

5.1.2. Δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης στον Διαχειριστή μέσα από τις μεταξύ τους συναλλαγές (παραγγελίες, αγορές, επιστροφές κ.λπ.) και τη μεταξύ τους επικοινωνία (μέσω οποιουδήποτε τρόπου) όπως για παράδειγμα τον τρόπο πληρωμής.

5.1.3. Δεδομένα για τις υπηρεσίες/προϊόντα που ο Χρήστης επιλέγει συνήθως. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της εμπειρίας των αγορών του Χρήστη στην Ιστοσελίδα.

5.1.4. Στοιχεία επισκεψιμότητας του Χρήστη στην Ιστοσελίδα.

5.1.5. Για την βελτίωση της εμπειρίας του Χρήστη, γίνεται συλλογή Δεδομένων σχετικά με τη σύνδεση του στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, τον κωδικό χώρας όπου βρίσκεται ο υπολογιστής του, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή του, τις διαφημίσεις μέσα από τις οποίες επισκέφτηκε την Ιστοσελίδα, την διάρκεια παραμονής του στην Ιστοσελίδα, τα προϊόντα που πρόσθεσε ή αφαίρεσε από το καλάθι αγορών, τις συναλλαγές που ολοκλήρωσε και τον αριθμό των επισκέψεων του στην Ιστοσελίδα.

5.1.6. Αντίγραφα των εγγράφων που ο Χρήστης παρέχει για να αποδείξει την ηλικία ή την ταυτότητά του (λ.χ. αντίγραφο αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας), όταν το απαιτεί ο νόμος. Για παράδειγμα τα αντίγραφα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για το πλήρες όνομα του Χρήστη, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησής του καθώς και την εικόνα του προσώπου του (φωτογραφία). Αν παρέχει ένα διαβατήριο, τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν επίσης τον τόπο γέννησης, το φύλο και την εθνικότητά του.

5.1.7. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη. Περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης cookies υπάρχουν παρακάτω.

5.1.7.1. Τα Cookies, είναι αρχεία πληροφοριών που αποστέλλονται στην συσκευή του Χρήστη, όταν αυτός επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, με σκοπό να αναγνωρίσουν τη συσκευή του σε επόμενες επισκέψεις.

5.1.7.2. Η επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων όρων που διέπουν την λειτουργία των Cookies.

5.1.7.3. Τα cookies διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: Τα απαραίτητα, τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου η Ιστοσελίδα να είναι σε θέση να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών στον Χρήστη και τα προαιρετικά τα οποία σχετίζονται με την λειτουργικότητα και απομνημονεύουν κάποιες επιλογές του Χρήστη.

5.1.7.4. Ο Διαχειριστής δεν θα επεξεργαστεί ποτέ σε καμία περίπτωση τα Δεδομένα του χρήστη στα οποία έχει πρόσβαση μέσω των Cookies.

5.1.7.5. H χρήση της τεχνολογίας Cookies που παρέχεται στην Ιστοσελίδα, είναι πλήρως εναρμονισμένη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

5.1.7.6. Εάν ο Xρήστης επιθυμεί να μην εγκαταστήσει ή/και να διαγράψει υφιστάμενα cookies, αποδέχεται ότι μπορεί να προκύψουν τεχνικά προβλήματα κατά την πλοήγηση του στην Ιστοσελίδα καθώς και κατά την διενέργεια των συναλλαγών του με τον Διαχειριστή.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη, ο Διαχειριστής δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα του Χρήστη και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

6.2. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που ο Χρήστης παρέχει, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής του κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής του, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

6.3.Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του Χρήστη ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: ο κωδικός εισόδου (Username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που ο Χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία του, του παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό. Ο μόνος που γνωρίζει τον μυστικό κωδικό ασφαλείας του προσωπικού του λογαριασμού είναι ο ίδιος ο Χρήστης, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

7.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

7.1. Ενδέχεται, στην Ιστοσελίδα να υπάρχει περιεχόµενο το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Όπου υπάρχει περιεχόµενο για ενήλικες, ο χρήστης θα προειδοποιείται και θα πρέπει να δηλώνει ότι είναι ενήλικας πριν του επιτραπεί η πρόσβαση.

7.2. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει έγγραφη συγκατάθεση γονέων, σύµφωνα µε τον Νόµο για την Προστασία του Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο του 1998 (“COPPA”) σε περίπτωση συναλλαγής η οποία σχετίζεται με περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενήλικες, εάν το άτομο που προχώρησε στην συναλλαγή είναι κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών.

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

8.1. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, στην συλλογή ή/και επεξεργασία των Δεδομένων του Χρήστη, θα δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα η επίκαιρη έκδοση των παρόντων όρων, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Συστήνεται στον Χρήστη να διαβάζει ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζει πώς συλλέγονται, επεξεργάζονται και προστατεύονται τα Δεδομένα του.

8.2. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά την 25η Οκτωβρίου, 2022.

TOP
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ 0
Προσθήκη στα αγαπημένα! ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ